เงื่อนไขและข้อตกลง

บทนำ
บริษัท จีแอนด์วายคอสเม่กรุ๊ป จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้ให้บริการออนไลน์ผ่านทาง www.yvescosmetic.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”)เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว หากคุณไม่ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้คุณควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้
ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้มีการเรียบเรียงข้อมูลให้อย่างครบถ้วน เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการ ถึงแม้ว่าทางบริษัทได้พยายามทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทางบริษัทไม่สามารถรับรองความถูกต้องทั้งหมดของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลทำให้เกิดผลข้างเคียงในการใช้งานผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า รูปภาพ การออกแบบ และข้อมูลที่เรียบเรียงใหม่ ตามปรากฏในเว็บไซต์ บริษัทจึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว ไม่อนุญาตให้นำไปลอกเลียน ดัดแปลงในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
การเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของบริษัทไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมจากเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ข้อมูลสี
การแสดงผลของสี ทางเว็บไซต์ได้ทำการปรับสีให้ใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุด ทั้งนี้การแสดงผลอาจแตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
สมาชิก
- การลงทะเบียน ต้องใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง และถูกต้องในการเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ สามารถใช้บัญชีอีเมล หรือเฟซบุ๊ก (ประกอบด้วยข้อมูลอีเมล และรหัสผ่าน) หากภายหลังสมาชิกผิดเงื่อนไขการใช้งานใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- การแสดงความเห็นต่อสินค้า (รีวิว) สมาชิกควรแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ไม่โพสต์ข้อความที่จะก่อเกิดความเสียหาย หรือความขัดแย้งต่าง ๆ ในพื้นที่บนเว็บไซต์ หากความเห็นดังกล่าวไม่เหมาะสม บริษัทสามารถลบข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- การสะสมแต้ม และคูปองส่วนลด สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้าได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
ราคาสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์ หรือสต็อกสินค้า ทางบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างมากที่สุด แต่อาจมีข้อผิดพลาดขึ้นได้ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นต้องยกเลิกแต่บริษัทได้รับการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะทำการโอนชำระคืนให้เต็มจำนวน ในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
การรับประกัน
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลการรับประกัน หรือความคิดเห็นต่าง ๆ จากสมาชิกผู้ใช้งาน ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ข้อจำกัดการรับผิด
ผู้ใช้งานรับรู้ และยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อมูลที่มีการส่งผ่านระบบก็ตาม
การชดเชยค่าเสียหาย
หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ทำผิดเงื่อนไขการใช้งาน จนก่อให้เกิดความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมกับทางเว็บไซต์ก็ตาม ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางกฎหมายให้กับบริษัท
การคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ
- การคืนสินค้า เงื่อนไขในการคืนสินค้า กรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทางบริษัท หรือความเสียหายจากการขนส่ง บริษัทจะมีการพิจารณาแต่ละกรณีตามความเหมาะสม
- การยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ สินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่าง ๆ ทุกกรณี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่คูปองหรือโค้ดส่วนลดต่าง ๆ
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
  • กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัท, บุคคล หรือนิติบุคคล อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
นโยบายการคืนเงิน
บริษัท จีแอนด์วายคอสเม่กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้
- บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า (Refund Policy) มีรายละเอียด ดังนี้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทได้รับ เอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)
    *ในกรณีเลขที่บัญชีเป็นชื่อบุคคลที่สาม ไม่ใช่เลขที่บัญชีของลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนคืนเป็นชื่อของลูกค้าและเลขที่บัญชีของลูกค้าเท่านั้น*
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้ากับ Yvescosmetic
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า